Behandling

Det er naturligvis individuelt, hvilken behandlingsform der virker bedst for den enkelte person. Den behandlingsform, der har vist sig at være mest effektiv, er dog kognitiv terapi - i nogle tilfælde kombineret med antidepressiv medicin (de såkaldte SSRI/SSNI mediciner). 

Kognitiv terapi

Nedenstående beskrivelse er venligst stillet til rådighed af cand. psyk. Lone Vesterager og kan også findes på Lone Vesteragers hjemmeside.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er den form for psykoterapi der har vist sig mest effektiv i behandlingen af angst, stress, depression, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, OCD, ADHD samt PTSD. 

Kognitiv terapi hjælper i flere henseender bedre end medicinsk behandling, og den positive virkning af kognitiv terapi fortsætter i lang tid efter terapiens ophør.

Den kognitive terapi beskæftiger sig med vores fortolkninger af verden og bygger på sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og fysiologi. Den kognitive teori hævder, at vi gennem vores erfaringer udstyres med et bestemt sæt personlige 'briller', som vi ser verden igennem.

Udvikleren af kognitiv terapi Aaron T. Beck opdagede, at depression medførte en karakteristisk fordrejning af tænkningen i en negativ retning. Beck viste, at hvis vi formår at ændre vores tanker og forestillingsbilleder, vil det være en direkte vej til lindring af de symptomer, vi oplever.

Erkendelse og forandring

At blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd medfører en bevidstgørelse om de forskellige aspekter, der fastholder dig i en ond cirkel. Denne selverkendelse giver samtidig en øget følelse af kontrol og styrker dit selvværd. 

Nogle gange kan det være en fordel at begynde terapiforløbet med at udvikle nogle opmuntrende og gradvist mere og mere nuancerede forestillinger om dig selv og de forandringer, du ønsker. Kritiske situationerDen kognitive tilgang er struktureret ud fra såkaldte kritiske situationer, som fremkalder svære følelser og tanker hos dig. Du undersøger med andre ord dine forestillinger om verden, om andre mennesker og om dig selv.

Gennem en større fornemmelse af dine reaktionsmønstre, antagelser og problematiske leveregler (eks. perfektionisme) får du bedre indflydelse i forhold til at begynde at handle anderledes. 

"Et liv uden selvransagelse er ikke umagen værd". 
Sokrates. 

Eksponering

Et af de vigtigste elementer i kognitiv terapi er eksponering, hvor psykologen hjælper dig med at udsætte dig for de ting eller situationer, som provokerer angst hos dig. Eksponering foregår gradvist, således dit angstniveau når at dale, og du føler dig klar til at gå et trin videre.


Registrering

En vigtig del af terapien er, at du undervejs skal registrere de problematiske episoder, og selve registreringen bruges i sessionerne til at måle fremskridt. 

Psykologen får derved mulighed for at understrege betydningen af selv små fremskridt, som du typisk selv vil overse.Samarbejde mellem klient og psykologKognitiv adfærdsterapi er desuden kendetegnet ved åbenhed og løbende evaluering af de anvendte metoder. 

Tilgangen er hjælp til selvhjælp: Som klient i kognitiv terapi får du større mulighed for efterfølgende at kunne arbejde videre med andre eller lignende problemstillinger ved egen hjælp.  
Administrator af emetofobi.dk  | emetofobi.dk@gmail.com